Děti a rodičovství

Žijeme v době, kdy se setkáváme se dvěmi protichůdnými směry, co se výchovy dětí týče. Ten první je starý přístup, který dětem přikazuje a zakazuje. Je radikální a direktivní. Uznává tělesné tresty. Novým směrem je liberální výchova, kdy rodič považuje dítě za partnera a dává mu prostor a svobodu. Ale co z toho je dobře? Dle mého názoru je pravda někde uprostřed. Určitě je dobré dát dětem svobodu k rozvoji svých přirozených schopností a dovedností a podpořit je v tom. Zároveň je potřeba jim také ukázat hranice, aby se děti naučili žít a vystupovat ve společnosti, ve které žijeme. Určitě je ideální, pokud maminka používá vlastní intuici a přistupuje k výchově přirozeně. Neexistuje jediné a ideální řešení na všechny situace, které mohou v průběhu výchovy dětí vznikat. Cílem následujících článků a videí je vás inspirovat k výchově a k přístupu k dětem tím nejpřirozenějších způsobem. 


Odhalte poklad u svého dítěte Zobrazit článek

Odhalte poklad u svého dítěte

Jiřina Prekopová, která napsala knihu s tímto titulem, je světově uznávanou psycholožkou. Dnes už dosahuje vysokého věku téměr devadesáti let a její ambice pomoci osvětlit vztahy v rodinách a pomoci rodinám smysluplně ve výchově dětí stále trvá. Cituji: "Od chvíle, kdy jsem pochopila smysl svého bytí a předsevzala si pomoci lásce v rodinách, jsem hledala jen vhodné metody. Hledala jsem psychoterapii, která pomůže naplnit zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného objetí, kterou jsem převz
I rodiče by měli dělat chyby Zobrazit článek

I rodiče by měli dělat chyby

Jiřina Prekopová, která napsala knihu s tímto titulem, je světově uznávanou psycholožkou. Dnes už dosahuje vysokého věku téměr devadesáti let a její ambice pomoci osvětlit vztahy v rodinách a pomoci rodinám smysluplně ve výchově dětí stále trvá. Cituji: "Od chvíle, kdy jsem pochopila smysl svého bytí a předsevzala si pomoci lásce v rodinách, jsem hledala jen vhodné metody. Hledala jsem psychoterapii, která pomůže naplnit zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného
Děti dělají co vidí Zobrazit článek

Děti dělají co vidí

Děti dělají co vidí Určitě je skvělé řídit se přirozenými instinkty, co se týče výchovy dětí. Děti budou ale spíše následovat naše konání a činy než naše naučená slova, která sami nedodržujeme. Následující video to velmi dobře vystihuje. Samozřejmě trochu s nadsázkou.