Rok obratu 2014 - Alita Zaurak

Alita Zaurak - podpisRok Čtrnáct je rokem uskutečnění, rokem materializace našich snů, vizí a představ. Nastal čas dělat konkrétní a praktické kroky, vědomě se vydat na cestu. Svět, jak jsme jej chápali, vnímali, znali doposud, nenávratně končí... Ano, Rok Čtrnáct je rokem Saturna a přináší nezbytnost soustředit se, trpělivě a každodenně konat, dát do pořádku své hmotné záležitosti, dát svému počínání určitý směr, uspořádat si svůj život v souladu s řádem vesmíru, v souladu se sebou samým... To, co jsme v předchozím Třináctém roce Luny, prožívali uvnitř sebe sama jako hlubinnou transformaci a proměnu, přehodnocení a změnu přístupů, práci se svými emocemi, strachy, zavislostmi, jako objevování svých podivuhodných kvalit a schopností ... to vše se nyní projevuje na vnější, běžnými smysly viditelné úrovni. Saturn je ten, kdo prověřuje, přísný, neoblomný, jednoznačný a nekompromisní vůdce a navigátor. Ten, KDO PŘESNĚ VÍ, co je pro nás opravdu dobré a smysluplné z hlediska našeho bytostného vývoje, našich budoucích perspektiv. Ať se to našemu egu líbí nebo ne, Saturn nám bere to, co už nepotřebujeme, podoben mýtické Smrtce s kosou, odsekává vše, co už do našeho života nepatří. Co nás již zatěžuje, omezuje, umrtvuje, činí ne-mocnými, neschopnými růstu a pohybu.

Pokud jsme se tedy v průběhu minulého roku Luny opravdu s něčím či s někým bytostně rozloučili, něco jsme pochopili a osvobodili se, NASTAL ČAS UDĚLAT TO V REALITĚ. Naše pokusy vrátit se ke starým mentálním a emocionálním návykům, zaběhlým reakcím na probíhajícící děje, zřejmě budou znemožňovány mnohem rychleji, mnohem intenzivněji nám budou nastavovány neviditelné mantinely směrující nás jednoznačně dopředu, jednoznačně vzhůru... Saturn rovněž souvisí s první čakrou, s fyzickou, nejspodnější, konkrétní úrovní existence, kam energie shůry sestupuje, kde dochází k plnému zhmotnění nejvyšších ideí a inspirací z úrovně sedmé čakry. Určitá etapa procesu naší proměny, bytostné obrody a transformace, tedy může být v tomto roce do jisté míry završena, dovedena do hmoty, do těla... Nové vědomí sebe sama jako kosmické bytosti a tvůrce své reality se zakotvuje, sestupuje do našeho každodenního života. Vše, co jsme si tolik let osvojovali, co jsme studovali, zkoumali, prožívali, sdíleli na úrovních vyšších čaker, na úrovni intelektu, citů, meditativních stavů, to vše by mělo vstoupit doslova do každé buňky našeho fyzického těla tak, ABYCHOM SE TÍM STALI, abychom tím prostě byli... a žili.

Ano, Rok Čtrnáct již není tak zcela romantickým „vodním“ rokem zázraků, je spíše rokem trpělivé každodenní práce. Zázraky, iracionálo, rozšíření vnímavosti, zření světa za oponou, tedy vše, co jsme mohli tak intenzivně prožívat v Roce Třináct, bylo nezbytně nutné pro naši psychickou výživu jako jakési božské mléko, které jsme potřebovali v dostatečné míře nasát. Naše spojení s duchovním světem však nyní nikam nemizí, jen se přelévá do našeho konání, do našich reálných projevů. Podobni dětem, které se učí chodit, začínáme v Roce Čtrnáct i my dělat první kroky na cestě k cíli. Od první čakry, od spojení se Zemí o kterou se můžeme opřít, od které se můžeme odrazit, se nyní znovu obracíme směrem vzhůru, k nebi, směrem k Bohu. Tentokrát však jde o zcela vědomou cestu, o vědomé rozhodnutí stoupat a růst. Z druhé strany mohou záležitosti první čakry přitahovat naši pozornost více, než je obvyklé. Záležitosti zdravotní a finanční, vše okolo bydlení, obživy... pokud, jsme je dlouho neřešili, budou nyní vyžadovat opravdu „dotáhnout“. Právě v tomto roce strohého Saturna bude mnohem obtížnější unikat před sebou samým, unikat před reálnými úkoly, které život v těle přináší. Nuž, nakonec za to přece jen poděkujeme(-: Vždyť nám nic nebrání v tom, abychom přistupovali k těmto úkolům tvořivě, uvolněně, meditativně, s využitím všeho, co jsme se na duchovní cestě doposud naučili. Ano, po letech bádání, hledání, putování, poletování, se konečně můžeme plně vtělit, zabydlet, konečně jsme došli do určitého bodu. S pomocí mnohých turbulencí předchozích let, vrcholících Dvanáctým a Třináctým rokem, jsme měli možnost se skutečně hluboce a bytostně očistit od přemnohých nánosů, od očekávání okolí, odinstalovat mnohé programy a přesvědčení daná výchovou a společenskými či náboženskými vlivy. Příbytky svých těl nyní konečně zabydlujeme a do prázdných očištěných nádob vléváme nový obsah: LÁSKU A RADOST, SEBE-VĚDOMÍ...

Začátek nového roku probíhá v okamžiku Novoluní, konkrétně těsně před ním, v okamžiku, kdy se Luna přibližuje ke Slunci, kdy se Duše vrací k Duchu, do stavu Jednoty. Novoluní v Kozorohu nám tedy jasně sděluje, že konec je zároveň novým začátkem. Zakončujeme proces transformace, vše se skládá do celku. Luna v Kozorohu je v okamžiku začátku roku těsně před Sluncem, ve fázi maximálního stáří, kdy již nezbývá, než odložit všemožné zátěže, očistit se od stresu, strachu a spočinout ve stavu odevzdání, nechat zemřít vše staré, aby mohlo narodit to nové, to jiné...

Saturn je osamocený poutník, zcela soběstačný a nezávislý jedinec, plně zodpovědný za každý svůj krok, za každý čin. S takovým poselstvím a úkolem přichází i Rok Čtrnáct : den za dnem, týden za týdnem se zpevňovat, soustřeďovat, osamostatňovat, celkově odlehčovat. Tak dlouho, dokud tu nebudeme prostě sami za sebe, jen s tím, co k nám opravdu bytostně patří – dokud nebudeme prostě SAMI SEBOU...

Právě samostatným, vytrvalým a vůdčím jedincům Rok Čtrnáct přeje. Přeje všem těm, kdo se nebojí osamostatnění, nezávislosti, kdo dokáží efektivně využít své schopnosti, rozpomenout se na to, co je v nich nejlepší, co je dobré, podstatné a trpělivě pracovat na skutečné sebe-realizaci, věnovat se své životní práci, svému jedinečnému projektu. V roce Luny jsme hledali spojení se svou duší, vylaďovali jsme se na vizi toho, jak žít dále, ptali jsme se, čemu se věnovat, kudy se dále vydat. Pokud jsme obdrželi odpovědi, můžeme se směle pustit do práce, bez zbytečných otálení a pochyb a přesto stále v kontaktu se svou Duší, intuicí, niternou moudrostí, která se nikam neztrácí, je tu stále s námi...

Saturn je v lidském těle tradičně spojován s kostmi. Kostra je tím, co drží tělo pohromadě, dává mu řád a strukturu, a také je tím, co přetrvává dlouho po fyzické smrti. Snad proto nás astrologický vliv Saturna nabádá, abychom se soustředili na to, co přetrvá i po smrti, na to, co je nepomíjivé, podstatné, trvanlivé. Přísný a strohý vliv této planety dokonce bývá v tradiční astrologii spojován s velkým neštěstím, ztrátami, omezeními, které jsme často jako lidské bytosti schopni pochopit až po smrti...Snad každý z nás někdy zažil náročnou omezující situaci, kdy přišel o něco, co miloval, nedostal to, po čem toužil, co si tolik přál. Snad každý z nás POZDĚJI pochopil hlubší smysl této ztráty, protože nakonec dostal mnohem více, snad každý z nás byl NAKONEC za tuto omezující situaci hluboce vděčný...Spolupráce se Saturnem, naladění se na jeho frekvenci tedy znamená uvědomit si včas, co skutečně potřebujeme, omezit se dobrovolně v přemíře prožitků a požitků všeho druhu, v přemíře rozhovorů, věcí, informací, nenechat se zahltit, ohlušit a oslepit, nedovolit si zapomenout na to, kdo jsme, proč tu jsme, o co nám doopravdy jde. Stejně jako se zjara prořezávají větve stromů, můžeme i my v roce Saturna zjednodušit, očistit své myšlení, probrat mnohé své plány, úkoly, nápady. Ano, Saturn je též spojen s časem, s tím, nakolik čas efektivně využíváme, nakolik se jím necháváme omezovat, nakolik se jím stáváme, nakolik jsme s časem, nakolik jsme šťastni (viz.ruské slovo sčastje = štěstí = být s časem, být součástí). Ve chvílích, kdy se ocitáme v jakémsi nesouladu s časem, kdy s ním vlastně bojujeme, nás zákonitě postihují nejrůznější „upozornění“: člověče zpomal, zastav se, zeptej se, kam to vlastně tak spěcháš, o co ti vůbec jde, co je podstatné...

Právě bolesti zad a podobné potíže jsou často způsobeny pocitem, že nestíhám vykonat všechny úkoly na hřbet naložené. Odkud se vlastně bere tendence odkládat potěšení a uvolnění až na potom, až vykonám to a to, až udělám zkoušku, až vydělám peníze....až zemřu? Saturn má číslo Sedm, sedm dává dohromady také součet čísel roku 2014. Sedmikonečná Hvězda mágů byla odpradávna jedinečnou pomůckou, jak lépe s časem pracovat. Sedm konců hvězdy je, kromě jiného, také sedm dní v týdnu, z nichž každý přináší určité úkoly, každý z nich má určitou frekvenci, náladu, každý z nich je vhodný pro určité činnosti či nečinnosti, což naznačuje třeba sám název sluneční NE-DĚLE, tedy nedělat, nedělit, shledat celistvým.... Stejně tak existují sedmiletá zodiakální období, sedmileté roční cykly... Zkrátka Saturn nás učí, že VŠE MÁ SVŮJ ČAS a za veškeré naše pokusy o narušení platíme bolestmi zad, hlavy a dalšími potížemi, způsobenými moderní městskou chorobou: stresem z nestíhání.

DĚLEJ JEN TO, CO PRÁVĚ DĚLÁŠ

CESTA JE CÍL

SPĚCHEJ POMALU... praví východní moudrost, s níž jen obtížně můžeme nesouhlasit. Snad právě rok Saturna nás přivede k jejímu uskutečnění... Stejně jako byl uplynulý rok Luny rokem Matky, můžeme vnímat rok Saturna jako rok Otce. Obzvláště pro muže tedy bude důležité zpracovat si vztah s otcem a harmonizovat své propojení s mužskou rodovou linií, najít své místo v ní, vydat se cestou pravého mužství. Saturn v našem horoskopu samozřejmě mnohé napoví, kromě jiného právě o vztahu s otcem a také o úkolech, které máme v této aktuální inkarnaci, o úkolech, které máme vykonat sami za sebe. Aktuálně se planeta Saturn opět po přibližně třiceti letech nalézá ve znamení Štíra (od 6.10. 2012), kde spočine až do konce Roku Čtrnáct. Už více než rok tedy sestupujeme hluboko do svého nevědomí, dotýkáme se samotného dna, svých nejhlubších strachů a traumat, můžeme zřít a přijímat a tím prozařovat i odvrácené, temné strany svých bytostí, zpracovat si zraňující události a situace z minulosti. Klíčová slova znamení Štíra jsou: SMRT, SEX, TRANSFORMACE. V období, kdy Saturn putuje znamením Štíra, jako bychom nemohli od těchto tabuizovaných témat nikam uniknout. Pevné sevření Saturnovo nás prostě nutí se jim věnovat, ať chceme nebo ne... Jsme nuceni uvědomit si smrtelnost a pomíjivost všeho, co má formu a tvar, uvědomit si marnost svého lpění, jsme inspirováni k vnímání Síly, která vše utváří a stejně tak ničí, jsme vedeni k tomu, abychom s touto Silou tvořili, pracovali, abychom Jí dovolili proudit ve svém těle, ve svých vztazích, ve svém životě... Den za dnem jsme vedeni KE KLÍČOVÝM BYTOSTNÝM ROZHODNUTÍM, k rozhodnutí vládnout sami sobě, k rozhodnutí vědomě tvořit svou realitu... Ano, Rok Čtrnáct skutečně přeje či bude přát všem těm, kdo se rozhodli, rozhodují, rozhodnou vydat se CESTOU BOJOVNÍKA. Přeje a bude přát těm, kdo se skutečně chtějí změnit a své rozhodnutí podpoří též konkrétními činy a akcemi. ŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD NEŘEŠILI A NEŘEŠME TO, CO JSME DOPOSUD ŘEŠILI! Tak nějak by mohlo znít jakési lakonické poselství Saturna ve Štíru, jedna z klíčových instrukcí napomáhající úspěšnému průchodu úzkou soutěskou či přímo uchem jehly Roku Čtrnáct... Skutečně si můžeme dovolit odložit mnohé emočnízátěže, plné batohy svých karem, můžeme rozpustit mnohé astrální nečistoty, odplavit emoční jedy čistou vodou přímo od Pramene, přímo od Zdroje...Saturn se během Roku Čtrnáct bude pohybovat ve druhé polovině znamení Štíra v oblasti tzv. astrálního těla. Bude tedy odsekávat svou kosou především naše psychické záteže, vše co jaksi nasáklo do našeho astrálního těla, do těla našich pocitů a emocí, čím jsme se znečistili či přímo zaneřádili během posledních třiceti let či pravděpodobně během mnohem delších období, třeba i během všech inkarnací na Zemi...

Zloba, závist, ublíženost, sado-masochistické tendence, sklon k obětování se, zneužívání svých schopností.. Ať jsme byli násilníky či oběťmi či pravděpodobně obojím, nastal čas osvobození, pochopení, že nemusíme být ani na jedné straně, nemusíme se mstít, nemusíme trpět, nemusíme nic z toho. Můžeme být za tím, můžeme být svobodní... Můžeme zacelit své rány, poléčit místa psychického krvácení, kudy nám uniká obrovské množství psychické síly, kterou můžeme poté využít k mocnému posunu a osvobození z tohoto podivného vězení. Z vězení, které si sami svou myslí a jejím naprogramováním vytváříme. Silným momentem roku OBRATU je datum 23.12. 2014 (přesně v 17:33), kdy Saturn vstupuje do znamení Střelce... Hranice vodního Štíra a ohnivého Střelce je jedním z nejcitlivějších a nejvíce tajemných, mysteriózních bodů v Zodiaku. Jen poté, kdy jsme prošli hlubinnou transformací, dotkli se dna, prohlédli si své temné a odvrácené části, plně se očistili od nánosů minulosti, přijali a začali používat svou sexuální energii, můžeme vzlétnout k nebi jako bájný Fénix rodící se znovu z popela... Teprve poté se můžeme vydat do světa a šířit radostnou zvěst. Teprve poté se můžeme plně soustředit na to, jak se podělit s ostatními o své hluboce zažité zkušenosti a prožitky, jakým způsobem využít svou nově nabytou sílu k léčení, učení, zasvěcování... Je podivuhodnou „náhodou“, že vstup Saturna do Střelce probíhá v období zimního

Slunovratu, že probíhá ve dnech, kdy se téměř doslova dotýkáme hlavou nebe, kdy můžeme vnímat obrovský příliv sluneční božské energie, kdy je maximálně aktivizována oblast korunní, sedmé čakry, tedy místo našeho intimního spojení s vyšším já, se Zdrojem, místa setkání Člověka a Boha a jejich prolnutí v Jedno...

Dalším významným okamžikem bude datum 25.5. 2014, kdy se Saturn již potřetí a naposled ocitne v přesném harmonickém aspektu trigon s Jupiterem. Tento aspekt vznikl poprvé 18.7. 2013, podruhé 13.12. 2013. Jde tedy o několikaměsíční období, obzvláště blahodárné a vhodné pro obnovu a stabilizaci našeho duševního zdraví, k doléčení dlouhodobých psychických potíží, a traumat táhnoucích se již od dětství. Období vhodné k soustředění se na efektivnější využití vnímavosti, intuice, převzetí zodpovědnosti za svůj osud.Jupiter se ve znamení Raka nalézá již od 26.6. 2013 a bude zde pozitivně, léčivě a aktivně působit až do 16.7. 2014, kdy se ocitá v prvním stupni znamení Lva. Ve znamení Lva pak zůstane až do 12.8. 2015. V první polovině Roku Čtrnáct máme tedy stále ještě příležitosti k rozšiřování vnímavosti, k léčení a prozařování své psychiky, intenzivní práci s podvědomím, se sny, k posilování kontaktu se svou duší, formování své vize - jasné představy kudy se dál ve svém životě ubírat.Jupiter ve Lvu nás poté obdaruje vskutku štědře, ohnivě, královsky. Naučí nás aktivně projevit své talenty a schopnosti ve vnějším světě. Budeme se učit odpočívat, hrát si, radovat se, věnovat se tomu co nás baví, co nás energetizuje a tak dělá zdravými. Naše bytosti se budou proměňovat v živoucí energetické zářiče, přitahující přirozeně pozornost ostatních. Budeme sklízet plody vnitřní práce, kterou jsme udělali během předchozího ročního tranzitu Jupitera znamením Raka . 

VNITŘNÍ SE PROJEVÍ VE VNĚJŠÍM...

Jedním z významných momentů spojených s tranzitem Jupitera ve Lvu bude harmonický aspekt trigon Jupitera s Uranem v Beranu, který nastane 26.9. 2014. Uran v Beranu, urychlující již od roku 2010 naše celkové probuzení a totální restart našich bytostí, se propojí s Jupiterem, který nám bude napomáhat uplatnit své talenty ve světě, v lidské společnosti. Co to může přinést každému z nás? Možná „nečekaná“ možnost osvobodit se z práce, která nás již dávno nebaví, kde setrváváme pouze ze zvyku či z důvodů hmotného zabezpeční či jiných. Možnost posunout se výrazně ve své tvořivosti, posílit sebevědomí. Sledujme nabídky a inspirace, které nám v tyto dny budou přicházet, ať už z našeho nitra, od našeho vyššího Já, nebo z vnějšího světa. Uran nás možná poněkud šokujícím a překvapivým způsobem povede k pravdě o nás samých, o tom proč tu jsme, co jsme přišli udělat, vykonat, prožít, a „hodný strýček“ Jupiter bude poněkud uhlazovat tento razantní vliv, bude rozšiřovat a prozařovat, dodávat sebedůvěru, posilovat imunitu, pomáhat...Zkrátka, ať se děje v těchto dnech cokoliv, věřme si a vězme, ŽE JE TO DOBRÉ! Jedním z momentů naopak spíše krizových, prověřujících, bude pravděpodobně konec dubna 2014, kdy Uran v Beranu, Jupiter v Raku, Mars ve Vahách a Pluto v Kozorohu vytvoří konfiguraci zvanou Velký kříž (23.4. 2014). Čtyři planety aktivizují čtyři znamení a čtyři živly tzv. Kardinálního kříže, spojeného s jednoznačným pohybem vpřed, se směřováním do budoucnosti a jejím utvářením. Velký kříž je konfigurace tzv. napjatých aspektů, tedy planetárních vztahů. Každá z planet, každý z aktérů Velkého kříže má svou představu o cestě vpřed, o tvoření budoucnosti: Uran v Beranu nabízí radikální osvobozující proměnu, nekompromisní restart celé naší bytosti, Jupiter v Raku nás učí uvolnit se a představovat si, jednat v souladu s našimi pocity, s naší intuicí, Mars ve Vahách chce formovat a uspořádávat naše záležitosti a vztahy, projevit více diplomacie, hledat kompromisy, zatímco Pluto v Kozorohu odstraňuje vnitřní i vnější překážky, nabádá nás k mobilizaci skrytých sil a projevu nadlidské vůle... Namísto spolupráce si však planety a jejich projevy mohou zdánlivě vadit, bránit si vzájemně

v harmonickém pohybu vpřed. Požadavky Urana se dostávají do opozice, tedy do protikladu a rozporu s požadavky Marsu, stejně tak vliv Jupitera je v opozici s vlivem Pluta. V těchto dnech se nám může zdát, že záležitosti, na kterých pracujeme, se jaksi zbržďují, můžeme začít pochybovat, pocítit zesílení vnitřních i vnějších konfliktů, které se mohou materializovat v podobě různých překážek a omezení.

Pokud se však uvolníme hlouběji, k čemuž napomáhá řada harmonických aspektů mezi vodními znameními a také s pomocí aktuální Luny ve Vodnáři, dokážeme třeba zrovna v tento den otočit „kolem karmy“, změnit přístup k celé situaci, můžeme naopak uvidět možnost propojení, rozproudění energií do stavu naprostého souladu a spolupráce.

Podobně jako letní Velký Vodní Trigon v Roce Třináct se tato konfigurace může stát jedním z klíčových momentů roku. Může se stát katalyzátorem či spouštěčem velkých revolučních změn, které symbolizuje první z aktérů - geniální programátor Uran v Beranu, zásadně přehodnocující naše chápání života jako takového a našeho místa v něm, našeho přístupu k sobě samým... Významným tématem Roku Čtrnáct jsou též partnerské vztahy. Po osmnácti letech, 19.2.2014, vstupuje Vzestupný lunární uzel do znamení Vah, zóny partnerství a spolupráce, a bude se tam nalézat ještě další rok, až do 12.11. 2015. Tato konstelace bude napomáhat aktivní vědomé

práci na vztazích, založení nových přístupů ke vztahům na dalších osmnáct let a stejně tak zpracování si toho, co jsme v této oblasti zažívali v předchozích osmnácti letech! Oproti tomu Sestupný lunární uzel se bude rovněž od 19.2. nalézat v protikladném znamení Berana a můžeme se díky němu navracet do období dětství, kdy se utvářel náš žebříček hodnot, kdy jsme často přijali spolu s výchovou též řadu omezujících názorů a přesvědčení. Skutečnou prací na sobě si vytvoříme také skutečnou oporu sami v sobě. Osvobodíme se od očekávání druhých, od tendence zavděčit se, zasloužit si své místo v životě, své místo na Slunci. Uvědomíme si, nakolik ještě v dospělosti zasahují vztahy s našimi rodiči do vztahů partnerských a jiných. Linie evoluce směřující z Berana do Vah bude tedy výrazně napomáhat propojení vztahu k sobě a vztahu k druhým. Snad nám všem nakonec dojde, že se jedná o jednu a tu samou věc! O tom, jak spojit Berana a Váhy, JAK BÝT SÁM SEBOU A ZÁROVEŇ SPOLU S NĚKÝM, nás poučí Jupiter ve Lvu, který bude ve dnech kolem 23.10. 2014 podporovat obě znamení harmonickými aspekty trigonem a sextilem.

Vzestupný uzel ve Vahách se 14.7. 2014 spojí s Marsem, který se ve znamení Vah nalézá rekordně dlouho, celého půl roku, od konce roku 13 až do 26.7. 2014. Budeme mít opravdu hodně energie na „řešení vztahů“ a datum 14.7. by mohlo být z tohoto hlediska klíčové, navíc rezonuje též s výše zmíněným vstupem Jupitera do Lva. V tento den možná uděláme určitá rozhodnutí - kudy se dále ve vztazích vydat, jakou podobu jim dát. Půlroční pobyt Marsu ve Vahách může přinášet období zmítání se ze strany na stranu anebo uvádění věcí do souladu, vyrovnávání, učení se elegantnímu taoistickému tanci mezi jang a jin, a také nezbytnost vybrat si, co opravdu chceme, s kým chceme být či nebýt, spolupracovat, spolutvořit... Ano, dát věcem formu a tvar a při tom na formě a tvaru vůbec neulpívat,dělat konkrétní kroky na cestě a při tom si uvědomit, že už jsme v cíli,uspořádat si své záležitosti a při tom je shledávat již dokonale uspořádanými, využít efektivně čas a prostor a při tom být zakotven mimo ně...Podívejme se tedy pozorně do svých hlav, těl, počítačů, příbytků, srdcí... i jinam... Jsou tam ještě nepročištěná místa, která stále přitahují naši pozornost? Jsou tam shluky informací, nedořešené věci, které nás omezují, blokují, brání Síle proudit? A začněme s uvolňováním cesty Síle třeba hned teď! S pomocí hlubokého dechu a představivosti učiňme průchozími veškeré dráhy ve svém těle... Abychom mohli plynout, proudit, tančit, v pravou chvíli se ocitali na pravém místě, dokázali rozeznat, kdy máme odpočívat, kdy tvořit, kdy jít a kdy stát... A nakonec, aby se toto vše stalo jedním celkem, kde je vše vzájemně propojeno. Abychom se stali celistvými bytostmi kosmickými...

PŘÁTELÉ, DĚKUJI, ŽE JSTE!

PŘEJI VÁM MNOHO RADOSTI

a také

ŠŤASTNOU CESTU, KTERÁ JE CÍLEM

Welcome to: www.mandalia.cz

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů