Voda základ života

vodaVoda je základ životaikona zdravy zivotni styl

Látka, která zabírá 71 % povrchu země, zároveň tvoří 70 % lidského těla a až 90 % těla rostlin. Voda je pro život na zemi nepostradatelná, stejně jako pro dobré zdraví každého člověka. Japonský vědec tvrdí, že voda je inteligentní. A překvapivě není sám.

Sklenice vody - může mít voda, pralátka vesmíru, jakousi formu ingeligence? Jde o živý organismus?

Na počátku 21. století je voda jedním z nejohroženějších přírodních zdrojů. Zatímco průmysl se obává nedostatku levné ropy, voda je dlouhodobě opomíjena. Přitom kvalitní pitná voda je na některých místech naší planety nedostatkové zboží. Přesto, že voda tvoří 71% povrchu země, tak pouze 1% přírodní vody, je voda pitná.

Živá voda?

Japonský vědec Masaru Emoto už léta tvrdí, že prokázal schopnost vody ukládat informace, které na ni působí. Zviditelňuje je s pomocí fotografií krystalů zmražené vody. Své teorie v praxi dokazuje jednoduchým pokusem.

Naplní tři skleničky vodou. Na jednu z nich mluví sprostě, nadává jí. Druhé neříká nic. Třetí skleničce děkuje. Po několika dnech je voda v první sklenici zkažená, druhá se začíná kazit, zatímco třetí sklenice vody, které Emoto děkoval, je zcela v pořádku.

Emoto také zkoumá jak na vodu působí hudba. Voda si totiž podle něj hudbu pamatuje. Ledové krystalky pak pod mikroskopem odrážejí druh hudby. Např. Mozart, Beethoven a podobní vytvářejí nádherné symetrické krystalky, zatímco moderní heavy-metal nesouměrné, nehezké podivnosti.