Děti a rodičovství

Žijeme v době, kdy se setkáváme se dvěmi protichůdnými směry, co se výchovy dětí týče. Ten první je starý přístup, který dětem přikazuje a zakazuje. Je radikální a direktivní. Uznává tělesné tresty. Novým směrem je liberální výchova, kdy rodič považuje dítě za partnera a dává mu prostor a svobodu. Ale co z toho je dobře? Dle mého názoru je pravda někde uprostřed. Určitě je dobré dát dětem svobodu k rozvoji svých přirozených schopností a dovedností a podpořit je v tom. Zároveň je potřeba jim také ukázat hranice, aby se děti naučili žít a vystupovat ve společnosti, ve které žijeme. Určitě je ideální, pokud maminka používá vlastní intuici a přistupuje k výchově přirozeně. Neexistuje jediné a ideální řešení na všechny situace, které mohou v průběhu výchovy dětí vznikat. Cílem následujících článků a videí je vás inspirovat k výchově a k přístupu k dětem tím nejpřirozenějších způsobem. 

I rodiče by měli dělat chyby

rodinaJiřina Prekopová, která napsala knihu s tímto titulem, je světově uznávanou psycholožkou. Dnes už dosahuje vysokého věku téměr devadesáti let ikona deti a rodicovstvia její ambice pomoci osvětlit vztahy v rodinách a pomoci rodinám smysluplně ve výchově dětí stále trvá. Cituji: "Od chvíle, kdy jsem pochopila smysl svého bytí a předsevzala si pomoci lásce v rodinách, jsem hledala jen vhodné metody. Hledala jsem psychoterapii, která pomůže naplnit zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného objetí, kterou jsem převzala od americké dětské psychiatričky Marthy Welchové."

A protože s názory této psycholožky souzním, přináším vám nějaké základní ukázky z této smysluplné knížky. Pokud vás to zaujme, určitě najdete její publikace již volně ke stažení. 

I rodiče by měli dělat chyby

Jeden z nedostatků moderní výchovy pramení z neschopnosti rodičů stanovit dětem pravidla a podnítit sebereflexi. Rodiče, kteří prošli přísnou výchovou předávanou z generace na generaci, dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla. Zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na to, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky.

Odhalte poklad u svého dítěte

krasne detiJiřina Prekopová, která napsala knihu s tímto titulem, je světově uznávanou psycholožkou. Dnes už dosahuje vysokého věku téměr devadesáti letikona deti a rodicovstvi a její ambice pomoci osvětlit vztahy v rodinách a pomoci rodinám smysluplně ve výchově dětí stále trvá. Cituji: "Od chvíle, kdy jsem pochopila smysl svého bytí a předsevzala si pomoci lásce v rodinách, jsem hledala jen vhodné metody. Hledala jsem psychoterapii, která pomůže naplnit zázrak lásky. A tak jsem objevila terapii pevného objetí, kterou jsem převzala od americké dětské psychiatričky Marthy Welchové."

A protože s názory této psycholožky souzním, ráda bych vám sem přinesla nějaké základní ukázky z této smysluplné knížky. Pokud vás to zaujme, určitě najdete její publikace již volně ke stažení. 

Odhalte poklad u svého dítěte

„Tráva neroste rychleji, když za ni taháme,“ říká jedno indiánské přísloví. Každý zahradník ví, že jeho rostlinky si nikdy nemůžou vypěstovat pevné a silné kořeny, když za ně bude tahat. Spíš je musí zalévat, hnojit a zbavovat plevele, aby rostly a vzkvétaly. 

Děti dělají co vidí

videoicon2Děti dělají co vidíikona deti a rodicovstvi

Určitě je skvělé řídit se přirozenými instinkty, co se týče výchovy dětí. Děti budou ale spíše následovat naše konání a činy než naše naučená slova, která sami nedodržujeme. Následující video to velmi dobře vystihuje. Samozřejmě trochu s nadsázkou.